. . . .

Pragnę zaprosić na Wiejskie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w naszym Sołectwie, z udziałem Burmistrza i gości, które odbędzie się 25. marca 2019r. o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Brzeźcach. W tym dniu mieszkańcy dokonają wyboru nowego sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Sołtys
Ryszard Harazin
Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u